Akademia Marynarki Wojennej

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci Akademii Marynarki Wojennej
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej

MATLAB i Simulink tworzą zintegrowane środowisko programistyczne do obliczeń i analiz matematycznych oraz modelowania i symulacji modeli dynamicznych. Z opracowanych i przetestowanych algorytmów można wygenerować kod produkcyjny (C++, HDL) i wdrożyć go na układach wbudowanych.
button-pobierz-matlaba-a1 (7 kB)

Co daje licencja ogólnouczelniana?

miniaturka-licencja-tah (63 kB)
Licencję można wykorzystać w dydaktyce
oraz przy realizacji projektów i badań.
  • Umożliwia wszystkim użytkownikom korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi.
  • Zastępuje używane dotąd licencje sieciowe, indywidualne lub Classroom Kit.
  • Gwarantuje dostęp do najnowszej wersji oprogramowania.
  • Umożliwia zainstalowanie oprogramowania zarówno na komputerach uczelnianych, jak i domowych oraz pracę bez dostępu do Internetu.
  • Upoważnia do korzystania z kursów i samouczków oraz materiałów informacyjnych dostępnych w MATLAB Central.

Inspirujące wydarzenia i materiały dla użytkowników MATLABa

Webinarium on-line

12.12.2018, godz.15.00

Konkurs

Zgłoszenia do 07.12.2018

Nowe narzędzie dla wykładowców i studentów

25.07.2018

Alternatywne sposoby dostępu do MATLABa Simulink Student Challenge 2018 MATLAB Grader
Webinarium poświęcone będzie przedstawieniu alternatywnych dróg dostępu do środowiska MATLAB przy użyciu narzędzi MATLAB Online, MATLAB Drive i MATLAB Mobile. Za pomocą praktycznych przykładów autorka pokaże w jaki sposób użytkownik może zintegrować pracę za pomocą omawianych narzędzi, a także zaprezentuje wykorzystanie czujników wbudowanych w urządzenie mobilne do rejestracji sygnałów w aplikacji MATLAB Mobile. Firma MathWorks ogłosiła konkurs dla studentów, w którym do wygrania jest 1000 USD. Aby wziąć udział w konkursie należy utworzyć oryginalny film na YouTube zawierający krótkie przedstawienie wykorzystania Simulinka do rozwiązania problemu lub opracowania aplikacji. Wykładowco - możesz publikować zadania dla studentów, obserwować ich postępy, sprawdzać na jakie problemy napotkali i w jakim czasie rozwiązali dany problem. Studencie - znajdź interesujące Cię praktyczne przykłady rozwiązania problemów w środowisku MATLAB. Zdobywaj punkty 💪 w teście pass /fail.