Akademia Marynarki Wojennej

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci Akademii Marynarki Wojennej
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej
Strona główna

Kontakt z Administratorem

kmdr ppor. dr inż. Paweł Piskur
inż. Marek Tryner